Leerwerktraject

Stichting Sparkle in Style wil kwetsbare meisjes en vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen een vak te leren, een baan te vinden en een gevoel van zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen. Initiatiefnemer Ruby Pracht en haar team helpen vrouwen zich te ontplooien. Dit initiatief is ontstaan uit de jarenlange ervaring van Ruby Pracht op het gebied van het organiseren van evenementen en cursussen voor vrouwen.

Naast het aanleren van een vak, worden de vrouwen intensief en individueel begeleidt om werknemersvaardigheden te ontwikkelen waardoor de leerlingen zelfbewuster en zelfredzamer worden en een intrede tot de arbeidsmarkt mogelijk wordt.

De doelgroep betrekken we bij de manier van lesgeven, de begeleiding en de sfeer die Sparkle in Style uitdrukt door de leerling fulltime te ondersteunen op allerlei gebieden. Dit betekent dat we naast de opleiding ook kijken waarmee we de leerling met raad en daad kunnen helpen met betrekking tot zaken als schulden, huisvesting en contact onderhouden met familie en/of begeleiders.

Sparkle in Style is het enige leertraject in Nederland dat zich richt op meisjes en vrouwen die een vak leren in de sector uiterlijke verzorging (visagist, kapper, nagelstylist, allround stylist) en daarbij werknemersvaardigheden ontwikkelen en werkfit gemaakt worden. Het team, bestaande uit drie ervaren docenten met een achtergrond in uiterlijke verzorging, zorgt voor een veilige en huiselijke sfeer die de leerlingen tot goede prestaties motiveert. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij Sparkle in Style. De ervaringen die de leerlingen tijdens de lessen opdoen stimuleren zelfvertrouwen en welbevinden.

  • Duur traject: gemiddeld 3 maanden
  • Vervolgstap: uitstroom naar stage, werk of vervolgopleiding

Nazorg is van essentieel belang. Sparkle in Style onderhoudt proactief contact met de leerling nadat die is uitgestroomd. Waar nodig wordt bijgesprongen en/of ingegrepen mocht uit- of terugval plaatsvinden.

Sparkle in Style is een leerbedrijf dat erkend is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een leerbedrijf is een bedrijf met als primair doel het opleiden van mensen door scholing en het aanbieden van een stage in de praktijk. Sparkle in Style geeft geen baangarantie, maar kan bemiddelen waar mogelijk.

  • Voor kosten en aanmeldprocedure mail of bel naar: info@sparkleinstyle.nl of bel naar: 06-15371014